Log ind

Tilmelding

Du skal være logget på og være betalende medlem af smart klub danmark for tilmelde dig arrangementet samt se tilmeldte medlemmer til arrangementet.

Generalforsamling 2019

Dato
24.05.2019
Tidspunkt
20.00-22.00
Sted
Feddet Strand Resort, Feddet 12, 4640 Faxe
Beskrivelse

 

smart klub danmark afholder ordinær generalforsamling den 24. maj kl. 20 til 22 i forbindelse med smart meet 2019 i Konferencelokalet på Feddet Strand Resort i Faxe.


Dagsorden til generalforsamlingen i følge vedtægterne

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Beretning
 • Regnskab
 • Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 • Indkomne forslag
 • Valg ifølge §8  
  • På valg fra bestyrelsen er:  
   • Allan Dyrbye Kristensen (Skiltepusheren) - genopstiller
   • Brian Isen (isendk) - genopstiller ikke (Kim Pedersen er kandidat til posten)
  • Suppleanter på valg:  
   • 1. suppleant: John Jeppesen (Hvepsen) - genopstiller
   • 2. suppleant: Kim Pedersen (Pedersen) - opstiller til bestyrelsen. Der er en kandidat til suppleantposten.
 • Valg af en revisor 
 • Evt.

 

Forslag

Forslag vedrørende ændringer til vedtægterne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde på info@smartklubdanmark.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

 

Tilmelding

Der er ikke tilmeding til generalforsamlingen og det er ikke et krav at deltage i smart meet, for at deltage i generalforsamlingen. Af hensyn til kaffen, vil vi dog gerne vide om du kommer.

Tilmelding sker på knappen "Tilmeld" til højre.

 

Husk medlemskortet

Du skal være medlem af smart klub danmark for at stemme. Ønsker du at blive medlem inden generalforsamlingen, så kan du klikke her.

Et medlemskab udløser en stemme ved generalforsamlingen. Husk dit medlemskort, enten det digitale eller plastikkortet, da der vil være kontrol inden udlevering af stemmesedler.

 

Vedtægter

Klubbens vedtægter kan ses her.