Log ind

Tilmelding

Du skal være logget på og være betalende medlem af smart klub danmark for tilmelde dig arrangementet samt se tilmeldte medlemmer til arrangementet.

Generalforsamling, brunch og go-cart

Dato
14.04.2018
Tidspunkt
09.30 - 15.00
Sted
Hotel Aarup Kro, Bredgade 10, 5560 Aarup
Beskrivelse

smart klub danmark afholder ordinær generalforsamling 2018 på Hotel Aarup Kro, hvor der er brunch. Efterfølgende tager vi til Aarup Go-Cart center, hvor vi skal køre go-cart.

 

Program

Kl. 09.30 Ankomst til Hotel Aarup Kro hvor vi skal have brunch
Kl. 10.40 Udlevering af stemmesedler
Kl. 11.00 Generalforsamling på Hotel Aarup Kro
Kl. 12.30 Transport til Aarup Go-Cart Center
Kl. 13-15 Go-cart (Le Mans)
Kl. 15.00 Farvel og tak for i dag

 

Pris for deltagelse i spisning og go-cart

Klubmedlem: 250 kr. (klubben giver 275 kr. i tilskud)
Ledsager: 425 kr. (klubben giver 100 kr. i tilskud)

 

Tilmelding

Tilmelding og betaling sker på knappen "Tilmeld" til højre. Tilmeldingen lukker den 30. marts kl. 12.00. TIlmeldingen er bindende.

Anullerer du din betaling fra betalingsvinduet er du ikke tilmeldt, og du skal foretage tilmeldingen på ny.

Skriv gerne i bemærkningsfeltet, hvis du kun deltager i enten brunch eller go-cart.

 

Dagsorden til generalforsamlingen i følge vedtægterne

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Beretning
 • Regnskab
 • Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 • Indkomne forslag
 • Valg ifølge §8  
  • På valg fra bestyrelsen er:  
   • Linda Hougaard (smart42) - genopstiller
   • Allan Christensen (Bageren) - genopstiller
   • Kim Pedersen (Pedersen) - genopstiller ikke (bestyrelsen har en kandidat)
  • Suppleanter på valg:  
   • 1. suppleant: John Jeppesen (Hvepsen)
   • 2. suppleant: Dorte Corbitsø (Dorte)
 • Valg af en revisor 
 • Evt.

 

Forslag

Forslag vedrørende ændringer til vedtægterne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde på info@smartklubdanmark.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

Bestyrelsen har fremsendt forslag, som kan ses her.

 

Husk medlemskortet

Du skal være medlem af smart klub danmark for at stemme. Ønsker du at blive medlem inden generalforsamlingen, så kan du klikke her.

Et medlemskab udløser en stemme ved generalforsamlingen. Husk dit medlemskort, enten det digitale eller plastikkortet, da der vil være kontrol inden udlevering af stemmesedler.

 

Vedtægter

Klubbens vedtægter kan ses her.

 

Billeder fra arrangmentet

Husk at uploade dine billeder fra dagen i galleriet.