Log ind

Aktiviteter

Klubbens aktiviteter er som udgangspunkt for alle, men smart klub danmarks betalende medlemmer har fortrinsret og ofte en reduceret pris til arrangementerne.

 

Sommertræf

smart klub danmark afholder et årligt træf for sine medlemmer over en weekend. De udenlandske klubber, som vi har besøgt i det forgangne år inviteres med til dette træf. Egenbetaling vil forekomme.

 

Mini-træf

smart klub danmark har fastsat datoer og mødested til "mini-træf" som er uformelle arrangementer hvor det ikke er nødvendigt at tilmelde sig. Her kan man få en snak om smart og evt. en fælles køretur i det område arrangementet holdes. Se alle mødesteder og adresser.

 

Andre danske arrangementer

Ud over det store sommertræf og klubbens mini-træf afholder klubben værkstedsdage, deltager i biludstillinger mm. Disse arrangementer er typisk med tilmelding og egenbetaling.

 

Fabriksbesøg

smart klub danmark arrangerer ture til smart-fabrikken i Hambach, Frankrig. Turen kan blive gennemført som bustur eller som en kør-selv-tur. Der gives tilskud til turen af smart klub danmark og er derudover med egenbetaling.

 

Internationale træf

smart klub danmark arrangerer ture til udenlandske træf og arrangementer. Det kan være træf, som arrangeres af smart Club Schleswig-Holstein eller smart times, som er verdens største smart træf, der afholdes årligt af smart forskellige steder i Europa. Ture til internationale træf er med egenbetaling.