Log ind

Tilmelding

Du skal være logget på og være betalende medlem af smart klub danmark for tilmelde dig arrangementet samt se tilmeldte medlemmer til arrangementet.

AFLYST - Generalforsamling 2020

Dato
18.10.2020
Tidspunkt
11:30
Sted
Dalen 9, 7183 Randbøldal
Beskrivelse

Generalforsamlingen 2020 er pga. Covid-19 aflyst.

smart klub danmark har endu ikke en ny dato for denne og der sendes en særskilt meddelelse ud, når vi har en afklaring omkring det.

-------------------------

 


smart klub danmark afholder ordinær generalforsamling 2020 på Randbøldal Camping, Dalen 9, 7183 Randbøldal. Generalforsamlingen afholdes søndag den 18. oktober kl. 11.30 umiddelbart efter klubbens smart meet 2020.

Dagsorden til generalforsamlingen i følge vedtægterne

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Beretning
 • Regnskab
 • Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 • Indkomne forslag
 • Valg ifølge §8  
  • På valg fra bestyrelsen er:  
   • Linda Hougaard (smart42) - genopstiller ikke
   • Allan Christensen (Bageren) - genopstiller ikke
   • Lonnie Almy (Almy) - genopstiller ikke
  • Suppleanter på valg:  
   • 1. suppleant: John Jeppesen (Hvepsen) - genopstiller ikke
   • 2. suppleant: Dorte Corbitsø (Dorte) - genopstiller ikke
 • Valg af en revisor 
 • Evt.

 

Forslag

Forslag vedrørende ændringer til vedtægterne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde på info@smartklubdanmark.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

Bestyrelsen har fremsendt forslag til vedtægtsændring, som kan ses her.

 

Husk medlemskortet

Du skal være medlem af smart klub danmark for at stemme. Ønsker du at blive medlem inden generalforsamlingen, så kan du klikke her.

Et medlemskab udløser en stemme ved generalforsamlingen. Husk dit medlemskort, enten det digitale eller plastikkortet, da der vil være kontrol inden udlevering af stemmesedler.

 

Vedtægter

Klubbens vedtægter kan ses her.