Log ind

Generalforsamling 2020

smart klub danmark afholder ordinær generalforsamling 2020 på Randbøldal Camping, Dalen 9, 7183 Randbøldal. Generalforsamlingen afholdes søndag den 18. oktober kl. 11.30 umiddelbart efter klubbens smart meet 2020.

Som det opmærksomme medlem kan se, så er der mange poster, der skal vælges nye folk til i år.

At der er tre personer fra bestyrelsen samt 2 suppleanter, der ikke ønsker genvalg, er ikke et udtryk for uenighed eller dårlig stemning i bestyrelsen. Det er blot et kedeligt resultat af, at de personer, der sidder på posterne i dag, af den ene eller anden årsag har valgt at bruge deres fritid på andet end smart klub danmark.

Til generalforsamlingen skal der således findes 3 personer til bestyrelsen for 2 år samt 2 personer til suppleantposterne, som er for 1 år. Vi vil gerne opfodre til at de, der har ønske om at komme i bestyrelsen, husker at møde op til generalforsamlingen og stiller op til valg.

Du kan evt. tilmelde dig generalforamlingen i klubbens kalender, så vi kan se du kommer.

 

Dagsorden til generalforsamlingen i følge vedtægterne

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Beretning
 • Regnskab
 • Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 • Indkomne forslag
 • Valg ifølge §8  
  • På valg fra bestyrelsen er:  
   • Linda Hougaard (smart42) - genopstiller ikke
   • Allan Christensen (Bageren) - genopstiller ikke
   • Lonnie Almy (Almy) - genopstiller ikke
  • Suppleanter på valg:  
   • 1. suppleant: John Jeppesen (Hvepsen) - genopstiller ikke
   • 2. suppleant: Dorte Corbitsø (Dorte) - genopstiller ikke
 • Valg af en revisor 
 • Evt.

 

Forslag

Forslag vedrørende ændringer til vedtægterne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde på info@smartklubdanmark.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

Bestyrelsen har fremsendt forslag til vedtægtsændring, som kan ses her.

 

Husk medlemskortet

Du skal være medlem af smart klub danmark for at stemme. Ønsker du at blive medlem inden generalforsamlingen, så kan du klikke her.

Et medlemskab udløser en stemme ved generalforsamlingen. Husk dit medlemskort, enten det digitale eller plastikkortet, da der vil være kontrol inden udlevering af stemmesedler.

 

Vedtægter

Klubbens vedtægter kan ses her.

 

Kommende arrangementer

Mini-træf i Middelfart

sn 1. nov 2020 12.00 - 15.00

Hver den 1. søndag i måneden er der mini-træf på Kitzchen i Middelfart. Alle...

Læs mere

Mini-træf på Køge Marina

sn 8. nov 2020 14.00 - 16.00

smart klub danmark holder mini-træf på Køge Marina. Alle interesserede kan møde...

Læs mere

Mini-træf i Ringsted

sn 15. nov 2020 14.00 -16.00

smart klub danmark afholder mini-træf i Ringsted på p-pladsen ved Sct. Bendts...

Læs mere
Se kalenderen